Kongres je najvišji organ stranke, ki ga sestavljajo vsi člani in članice stranke. Kongres sprejema statut, program in druge vsebinske dokumente ter odloča o morebitnem prenehanju, spojitvi, pridružitvi ali razdružitvi stranke.