fi
Finance
Izkaz prihodkov in odhodkov

Transparentnost delovanja je naše vodilo, zato razgrinjamo podatke o bilanci poslovanja in izkazujemo poslovne izide. Podatki so dostopni tudi na Supervizorju.

Podatki za leti 2012 in 2013:

 

  2012 2013
Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti
negospodarskih javnih služb
897.200 782.395
Finančni prihodki 25 2.719
Drugi prihodki 816 5.915
Celotni prihodki 898.041 791.029
 
Stroški blaga, materiala in storitev 246.686 517.805
Stroški dela 44.684 28.095
Amortizacija 7.348 13.716
Drugi stroški 919 0
Finančni odhodki 13.903 14
Drugi odhodki 2.091 48
Celotni odhodki 315.631 559.678
 
Čisti presežek prihodkov 582.410 231.351
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je