V Pozitivni Sloveniji verjamemo v nedotakljivost človekove svobode in spoštovanje človekovih pravic. Vsaka državljanka in vsak državljan si zasluži priložnost, da z delom udejanji svoje sposobnosti in uresniči svoje sanje tako v iskanju individualne sreče kot skupnega sožitja. Želimo živeti v uspešni in pravični družbi, v kateri državljanke in državljane druži temeljna solidarnost in odgovornost do prihodnjih rodov. Zato v Pozitivni Sloveniji aktivno sooblikujemo javni prostor političnega dialoga in v strpnem snovanju družbenega soglasja s svojo odprtostjo iščemo učinkovite rešitve za trajnostno gospodarsko, socialno in okoljsko ravnovesje.

Poslanstvo Pozitivne Slovenije je svobodna, demokratična, solidarna in uspešna Slovenija. S svojim delom in skupnimi aktivnostmi bomo zastavljene cilje tudi dosegli.

Vaša pomoč nam bo omogočila hitrejše in učinkovitejše uresničevanje zastavljenih aktivnosti in kakovostnejše delo.

Vse, ki se boste odločili, da finančno podprete naša prizadevanja, prosimo, da sredstva nakažete na:

Pozitivna Slovenija,
Wolfova  ulica 8,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun: 05100-8013367950
Davčna številka: 14343665

Z vsemi vašimi osebnimi podatki, ki nam jih boste zaupali, bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljali samo za komunikacijo z vami. Izbris vaših osebnih podatkov iz naših internih evidenc lahko zahtevate kadarkoli.