Za pošten razvoj kočevske regije

Kot poslanka sem aktivna sem na veliko področjih, predvsem pa pokrivam regijo iz katere prihajam, Kočevje. Prvič v zgodovini programa katerekoli stranke na državnem nivoju se Kočevska omenja kot prioritetna regija in zato sem se v svojem mandatu posvetila razvoju gospodarstva in infrastrukture, ki bi regijo približala preostalim delom Slovenije. Delala sem na tem, da bi oživela lesnopredelovalno industrijo, ki bi prinesla nova delavna mesta in prispevala k izboljšanju življenjskega standarda prebivalcev.

 

Pogovore z ministri in odgovornimi, ki bi zagotovili napredek v naši regiji sem začela takoj po nastopu mandata, saj je pomembno, da bi na projektih nemudona pričeli z deli. Odločno sem izpostavila obnovo železniške proge kot enega izmed prednostnih infrastrukturnih projektov za razvoj Kočevske. Tako je v omenjenem projektu v dopolnjenem predlogu proračuna RS za leto 2015 dopolnilo, s katerim je zagotovljenih 8 milijonov evrov, kar zadostuje za začetek obnove železniške proge od Ribnice do Kočevja.

Kočevska regija je po osamosvojitvi Slovenije doživela pravi gospodarski genocid, zato bo v prihodnjem mandatu Pozitivne Slovenije prioritetna regija, saj je njeno gospodarstvo na najnižji možni točki, po številu brezposelnosti pa med najvišjimi v Sloveniji. Program PS za Kočevsko zagotavlja začetek izgradnje 3a razvojne osi- cestno povezavo Ljubljana-Kočevje-Petrina ter aktiviranje lesnopredelovalnega centra. Za uresničitev le tega bomo trdo delali.

Realizacija izgradnje 3a razvojne osi (glavna cesta Ljubljana-Ribnica-Petrina) ima ogromen regionalni in posredno mednarodni pomen, saj je glavna povezava meje s Hrvaško, Ribniško-Kočevskega območja in Ljubljane. Po tej cesti poteka veliko tovornega in osebnega prometa zaradi številne dnevne migracije ljudi, kakor tudi zaradi transporta med industrijskima središčema Ljubljano in Kočevjem.

Že v prvem mandatu sem veliko pozornosti posvečala tudi naravnemu bogastvu Kočevske, to so gozdne površine. Kočevsko pokriva 90 odstotkov gozdov, nimamo pa dovolj razvite lesnopredelovalne industrije. Zavzemala sem se in se bom, tudi v tem mandatu, da bi se celoten proces – od poseke lesa do izdelave končnega lesnega izdelka z dodano vrednostjo – vršil v Kočevju. Od politike bomo prešli k dejanjem, odprli nova delavna mesta in razvili našo regijo.

V okviru kočevskih gozdov sem bila aktivna pri pogovorih s parlamentarno skupino GLOBE in si prizadevala, da bi tudi na kočevskem območju NATURE 2000 izkoristilo tako, kot na drugih območjih Slovenije. S svojimi naravnimi potenciali je Kočevska regija upravičena do teh finančnih virov, saj je v teh priložnost za razvoj zelenega gospodarstva. Razvoj zelenega gospodarstva zagotavlja trajno rabo naravnih virov, omogoča ohranjanje in celo izboljšanje biotske diverzitete in značilnosti slovenske krajine.

Tudi o kočevskem narodnem parku je bilo govora in sedaj bomo prešli k dejanjem. Park bi bil ključen za razvoj tako samooskrbnega kmetijstva, kot tudi trajnostnega turizma in seveda gozdarstva. Te panoge bi v regiji ustvarile številna zelena delavna mesta.