Vedno smo pripravljeni pomagati

Na hudo naravno katastrofo ob poplavah, ki so v sredini prejšnjega meseca zajele Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško, smo se aktivno odzvali tudi poslanci v Državnem zboru. Kot predsednica Skupine prijateljstva z Bosno in Hercegovino sem v teh aktivnostih prevzela pobudo in v torek, 21. maja, sklicala sestanek z veleposlanikom BiH Željkom Jerkićem. V pogovoru, v katerem so sodelovali tudi članice skupine prijateljstva, smo največ pozornosti namenili pomoči BiH, ki mora biti takojšnja, učinkovita in ustrezna. Vsem poslancem in vsem zaposlenim v DZ smo neposredno po pogovoru posredovali tudi podatke o računu, na katerega so lahko nakazali denarna sredstva.

 

Veleposlaniku sem uvodoma izrazila iskreno sožalje ob hudi naravni nesreči in predvsem ob izgubi dragocenih človeških življenj. Zagotovila sem mu, da smo poslanci DZ pripravljeni pomagati in si želimo, da bi bila ta pomoč kar najbolj učinkovita. Predstavila sem možnosti, da bi v Sloveniji organizirali krajše počitnice za otroke in jim s tem omogočili, da se umaknejo s poplavljenih območij v času, ko bodo tam opravljali največja dela, povezana s čiščenjem in dezinfekcijo terena ter vsaj v grobem omejili možnosti izbruha nalezljivih bolezni. V pogovoru smo omenili tudi možnost za dobavo lesa, ki ga imamo v Sloveniji na razpolago po katastrofi z žledom, ki je našo državo prizadela konec letošnje zime. Posebej je bilo poudarjeno, da bo sanacija škode dolgotrajna in bo zahtevala ogromna finančna sredstva, zato je izjemno pomembno, da pomoč ne bo izostala tudi kasneje. Položaj na območjih, ki so jih prizadele poplave, je torej potrebno pozorno spremljati dlje časa in organizirano ponuditi predvsem tisto pomoč, ki jo tamkajšnji prebivalci najbolj potrebujejo. izrazila sem zadovoljstvo, da, ne glede na težke socialne razmere, Slovenci še vedno nesebično priskočijo na pomoč drugim v stiski.

Veleposlanik Jerkić, ki je svoj mandat nastopil pred kratkim in je tokratni pogovor predstavljal eno njegovih prvih srečanj v DZ, se je zahvalil za pomoč Slovenije in slovenskih državljanov, ki so ponovno pokazali veliko stopnjo solidarnosti. Povedal je, da je v BiH že okoli 100.000 prebivalcev ostalo brez domov, milijon ljudi pa je ogroženih. Seveda je najbolj tragična izguba življenj. V zvezi s pomočjo je pomembno, je še poudaril, da jo pošiljamo organizirano, npr. preko Rdečega križa ali Karitasa in ne preko individualnih prevoznikov, pri katerih lahko pride do določenih težav, zlasti na mejnih prehodih.

Pogovor se je v nadaljevanju nanašal tudi na možnosti nadgradnje že doslej uspešnega sodelovanja med Slovenijo in BiH na gospodarskem področju, kjer so samo investicije slovenskega gospodarstva v BiH že dosegle okoli 600 milijonov evrov.

Veleposlanik Jerkić se je ob zaključku pogovora zahvalil za odločno in kontinuirano pomoč Slovenije pri vključevanju BiH v evro-atlantske integracije, ki jo bo njihova država v prav tako veliki meri kot doslej potrebovala tudi v prihodnje. Prihodnje članstvo v Evropski uniji je za BiH ključno, čeprav ta pot ni vedno lahka in se na njej srečujejo s številnimi težavami, ki so največkrat povezane s političnimi, socialnimi in gospodarskimi okoliščinami v BiH.