Štejeta delo in medsebojna pomoč

V Sloveniji smo vselej znali ceniti pošteno delo in pomoč, ki jo človek namenja človeku. Zaradi recesije, ki je zajela Evropo in večji del sveta, so tudi pri nas številni ostali brez dela. Odrinjeni na obrobje in odvisni od pomoči. Mladi imajo zelo velike probleme z iskanjem dela in stanovanj, prekerne zaposlitve postajajo pravilo, ne izjema, starejši pa so pogosto odrinjeni pod rob revščine.

Prav zaradi težkega stanja v katerem smo se znašli, je potrebno solidarnost in skrb za posameznika kot vrednoti vnovič jasno postaviti na prvo mesto.

Pozitivna Slovenija ima vizijo, ima podporo ljudi, ki znajo, zmorejo in hočejo, predvsem pa ima konkreten program, preko katerega je dane gospodarske in socialne cilje mogoče uresničiti. Sama sem se za vstop v stranko in za aktiven angažma na področju javnega odločila, ker Temeljna listina, na kateri gradimo, socialno državo poudarja kot osnovno dediščino Evrope in sočasno smer, v katerem se moramo gibati tudi vnaprej.

Profesionalno in življenjsko delo sem posvetila najšibkejšim in socialno najbolj izključenim, zato je bilo to v mojih očeh ključnega pomena. Z dolgoletnim delom v humanitarnih organizacijah sem dobila priložnost razvoja uspešnih programov zbiranja sredstev za posameznike v stiski, predvsem za otroke. Med ključne prioritete, za katere se bom zavzemala, zato  štejem razvoj zdravstva ter pomoč mladim in starejšim. Od konkretnih socialnih ukrepov pa izpostavljam ukrepa, ki smo jih v stranki pripravili, da bi nemudoma izboljšali razmere, v katerih žive otroci in mlade družine: zagotovitev brezplačnih malic in zagotovitev brezplačne šole v naravi za vse šolajoče se otroke.

Z vašim zaupanjem in podporo bom okrepila razvoj socialnih politik in skrb za ljudi, ki živijo v težkih življenjskih razmerah, se pa kljub temu trudijo najti zaposlitev. Človek je najdragocenejši kapital. Hvala vam.