PS podpira pošteno enotnost občine Koper

Deklaracija o občini Ankaran je dokument, ki ne zadeva le občine Ankaran ali občine Koper, temveč celotno Slovenijo in po mnenju Pozitivne Slovenije vsakega med nami, poslanke in poslance, saj govori o spoštovanju ustavnega položaja in zakonodajne funkcije Državnega zbora. Gre za reakcijo na odločbo ustavnega sodišča, ki jo je to sprejelo pred tremi leti, in na katero do danes Državni zbor še ni uradno reagiral. Med poslankami in poslanci PS je obveljalo prepričanje, da je potrebno zaščititi ustavni položaj Državnega zbora. Tako je deklaracija pomembna z vidika vzpostavljanja razmerja med različnimi nosilci oblasti.

 

Kljub zelo zahtevnemu pravnemu vprašanju, o katerem so si največji strokovnjaki ustavnega prava, z izjemo enega, povsem poenoteni, smo večina poslank in poslancev Državnega zbora sledili njihovim argumentom in predlog Deklaracije o občini Ankaran podprli. Vrsta ustavnih pravnikov, prof. dr. Janez Čebulj, dr. Ivan Kristan, prof. dr. Franci Grad, dr. Miro Cerar in dr. Janez Šmidovnik v svojih strokovnih mnenjih opozarjajo, da se je v primeru ustanovitve občine Ankaran z odločbo ustavnega sodišča prvič v naši zgodovini zgodilo, da je ustavno sodišče šlo čez ustavno dovoljene meje delitve oblasti.

Ustava namreč določa, da se oblast izvaja po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast in da mora vsak ustavni organ delovati samo v okviru svojih, z Ustavo določenih, pristojnosti, in ne sme posegati v pristojnosti drugih organov. Nekateri ustavni pravniki so še ostrejši in pravijo, da si je ustavno sodišče protiustavno prisvojilo vlogo zakonodajalca. Namreč občina se po 139. členu Ustave lahko ustanovi samo z zakonom, zakone pa lahko po 86. in 87. členu Ustave sprejema samo Državni zbor in nihče drug, tudi ustavno sodišče ne.

Med strokovnimi mnenji zasledimo tudi ugotovitev, da k spoštovanju zakonom niso zavezani le Državni zbor, vlada, predsednik republike in sodišče ampak tudi ustavno sodišče, zato Ustava ni nujno tisto, kar reče ali odloči ustavno sodišče. V PS smo vedno spoštovali odločitve ustavnega sodišča. Vendar gre tokrat za očitno napako najvišjega organa sodne oblasti in to nas je privedlo do odločitve o tej deklaraciji. Doajen slovenske pravne stroke s področja lokalne samouprave, dr. Janez Šmidovnik, se mnenjem svojih kolegov pridružuje in pravi, da je ustavno sodišče s to odločitvijo ob enem močno prizadelo geografsko in gospodarsko integriteto občine Koper in še posebej koprsko pristanišče, ki ga je s to odločbo razdelilo na dve skoraj enaki polovici med občino Koper in Ankaran. Če bi taka ureditev obveljala, trdi dr. Šmidovnik, bi zaradi tega trpelo celotno slovensko gospodarstvo.

V Poslanski skupini PS se z deklaracijo ne želimo opredeljevati do same vsebine te odločitve, ampak poudarjamo zelo preprosto in razumljivo dejstvo. S sprejemom Deklaracije smo poslanke in poslanci stopili v bran zakonodajni funkciji in ustavni pristojnosti Državnega zbora, da lahko le on sprejema odločitve o ustanovitvi občin. Kakršnokoli drugačno ravnanje bi pomenilo, da zavestno prepuščamo zakonodajno funkcijo ustavnemu sodišču in se s tem odpovedali svoji ustavni vlogi, ob enem pa resno posegli v delitev oblasti v naši državi.