Pošteno: okrepimo Maribor, okrepimo Slovenijo

V Pozitivno Slovenijo smo vstopili ljudje, ki smo pozitivni po naravi in želimo pozitivno tudi delati. Smo mlada in aktivna stranka. Imamo cilje in imamo vizijo, kako do njih priti. Aprila smo na kongresu soočili različne poglede in se tako okrepili. Izstopili so tisti posamezniki, ki zagovarjajo takojšnjo prodajo uspešnih podjetij, mi pa se zavedamo dejstva, da današnji dan za prodajo na noben način ni primeren.

Vrednost podjetij bo v srednjeročni prihodnosti močno narasla, tako da jih bomo lahko strateškim partnerjem prodali po pošteni ceni. Na prvem mestu pa vsekakor zagovarjamo delavski odkup podjetij in zadružništvo, ker se na ta način gospodarstvo utrdi s treh zornih kotov: motivira se zaposlene, zagotovi se dolgoročen razvoj podjetja in utrjevanje celotnih gospodarskih panog, ki ne utrjujejo le regije, ampak državo v celoti.

Ni nam prav, da se razlike v družbi povečujejo. Da imajo eni toliko, da ne vedo, kam bi svoj denar investirali, drugi pa nimajo niti za hrano in stanovanje. Ni nam prav, da o življenju ljudi in podjetij odločajo posamezniki, ki ne z enim ne z drugim niso nikdar imeli neposrednega stika. Ni nam prav, da se usmeritvam Evropske unije sledi brez argumenta in razmisleka.

Ker sem vse življenje delala v privatnem sektorju in z ljudmi, sem zelo pozorna na iniciative, ki jih imajo Mariborčanke in Mariborčani. V pogovoru s predsednikom in kolegi sem zato izpostavila velik pomen gospodarskih družb, kot je Cestno podjetje Maribor in projektov, s katerimi bi naše mesto postalo konkurenčnejše tudi na področju turizma. Oživiti je potrebno mesta kot je Mariborski otok, Pristan in nabrežja reke Drave. Ključno je, da v tesnejšo celoto povežemo kraje, ki so blizu Maribora in tako multipliciramo pozitivne učinke. Zavzela se bom, da se Pohorje, kot en izmed najlepših delov Slovenije poveže z mestom, kot tudi, da se z mestom povežejo terme in mesta s Podravskega in Pomurskega konca. V slogi je namreč moč, z okrepljeno ponudbo pa bomo omogočili ne le razvoj zelenega turizma, ampak tudi odpiranje delovnih mest za mlade in izobražene ljudi. Prihodnost Maribora je pomembna za prihodnost Slovenije.

Številni ljudje nimajo volje, da bi se volitev udeležili, številni imajo problem v tem, da so si 13. junija v naprej rezervirali čas za družinski dopust, po izčrpljujočemu tempu na delovnem mestu. Zato je pomembno, da mi na dan volitev naredimo odločen korak naprej. Da se angažiramo. In da o ključnih gospodarskih in socialnih vprašanjih v prihajajočih dneh spregovorimo z ljudmi, ki so nam blizu.

Ker znamo, zmoremo in hočemo!