Ob dnevu rudarjev: Zasavska energetika in rudarstvo, ujetnika političnih preigravanj?

V tem tednu so rudarji praznovali svoj stanovski praznik. Ja, praznik je bil, a tega v Zasavju rudarji niso praznovali, čeprav sta rudarstvo in rudnik več kot 200 let dajala kruh, preživetje in zagon življenju v vseh treh zasavskih dolinah. Le simboličnega pohoda na Kal, na planino, kjer so se v preteklosti nemalokrat praznovanja odvijala, se je udeležila skupina rudarjev. Pred kratkim so v Rudniku Trbovlje Hrastnik prejeli od države sredstva za dela v tekočem letu, ki so jim bila namenjena z ZUJF-om. Pet miljonov in še nekaj manj, za najnujnejša zapiralna dela v jamah pa bi jih potrebovali preko deset. Razliko naj bi menda zagotovili sami s prodajo premoženja. Programi zapiralnih del so bili tudi v preteklosti potrjeni s strani lastnika, to je države, in sestavljeni iz konkretnih projektov, ki so bili tudi finančno ovrednoteni. So sedaj neuporabni?V rudniku v Trbovljah pa so ves čas zaposleni ljudje, tisti, ki za opravljeno delo pričakujejo plačo. Tudi program prestrukturiranja vztrajno izvajajo, vendar tudi ta proces ni brezplačen. Sanacije degradiranih površin rudnika se že leta izvaja v načrtovanih obsegih, ker država že več let odlaša s financiranjem nekaterih projektov, ki so nujni. Ne ravno neštevilni očitki, da je država temu okolju »dala« že preko dvesto milijonov, so neupravičeni in manipulacija z javnostjo.Referendum o neizgradnji TET 3 je namreč posledično pripeljal do sprejetja Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik. To je politična odločitev, ki je predvidela tudi finančne posledice predčasnega zapiranja rudnika – seveda predčasnega kajti z raziskavami ugotovljene zaloge premoga zaradi te odločitve niti približno ne bodo izkoriščene. To je povzročilo gospodarsko škodo, ki jo je potrebno naprtiti takratnim odločevalcem o usodi rudnika. Tudi tistim na referendumu.In da ne bo pomote, skupni stroški zapiranja rudnika, katerega vir je, na žalost, pretežno proračun, bodo manjši od prvotne finančne ocene iz krovnega programa zapiralnih del, tudi ob prištetju ocene stroškov do zaključka nujno potrebnih sanacijskih del. Načina financiranja zapiralnih del si niso izmislili v Zasavju. So rezultat izkušenj države z zapiranjem rudnikov Idrija, Mežica, Laško, Kanižarica, Senovo, Zagorje … Posebnih skladov za zapiranje rudnikov namreč v preteklosti ni bilo, zato je bil proračunski način tudi za RTH edini možni način.Situacija, v katero se je zapletla tudi naša država, pa je zahtevala in zahteva varčevanje predvsem proračunskih porabnikov. Pa smo pri vprašanju: Ali potrebujemo RTH kot proračunskega porabnika? Kljub vsem težavam se tega krepko zavedajo »še« zaposleni v rudniku, še bolj pa vodstvi podjetij Rudnika Trbovlje Hrastnik, ki že vsaj dve leti ponujata projekt rudnika Brnica, ki bi (če naštejem) omogočil prezaposlitev okrog sto ljudi iz rudarske stroke in prodajo odkopne in transportne opreme iz RTH, ki bo v nasprotnem primeru praktično brez vrednosti, zagotovil prodajo dela objektov in komunikacij RTH, izkoristil del kvalitetnih zalog premoga na tem območju in posledično znižal stroške zapiranja RTH ter razbremenil proračun, zagotovil pridobivanje najcenejšega energenta za Termoelektarno Trbovlje, omogočil ohranitev pretežnega dela zaposlenih v TET, zagotovil nadaljevanje uporabe objektov TET in energetske infrastrukture v Zasavju … In še bi se našlo kaj pozitivnega, ne samo za zasavske rudarje in zaposlene v Termoelektrarni, ampak tudi za Zasavje in Slovenijo.Ne poznam takih, ki si želijo biti proračunsko breme. Le naše lastno delo je lahko opora in rešitev, v teh časih pa tudi preživetje. In verjemite, v Trbovljah in Hrastniku v tem trenutku zaposlitev nekaj sto ljudem ogromno pomeni.Zato še enkrat, uradniki in svetovalci v državnih organih: zlezite iz lupine, ki vam zastira pogled na situacijo, v kateri je tudi zasavska energetika. Prispevajte k dobrim in takojšnjim odločitvam, časa za omahovanje ni več.Praznik rudarjev v Zasavju pa že dolgo ni več praznik.