Ne nasedajmo politični norosti!

Najnovejši eksces predsednika SDS bi v normalnih okoliščinah zahteval če že ne klinično pa vsaj ambulantno obravnavo. Žal ima daljnosežne politične vzroke in posledice ne samo za prizadetega Erika Valenčiča, marveč tudi za sistem slovenske demokracije, kot ga zagotavlja Ustava Republike Slovenije.

 

Posledice ima za Slovensko demokratsko stranko, ki je, namesto da bi odigrala vlogo demokratične opozicije, postala žrtev ekscesov svojega predsednika. Posledice ima za demokratični dialog v političnem in družbenem prostoru, dialog, katerega ozračje nenehno zastrupljajo ekscesi predsednika te stranke in njegovih strankarskih ujetnikov. Uničuje zdrav medijski prostor – za predsednikom SDS se vleče dolg rep poskusov podrejanja tega prostora njegovim ambicijam, od grožnje neodvisnemu slovenskemu časnikarstvu z »labodjim spevom« prek poskusov podrejanja Društva novinarjev Slovenije njegovim ambicijam, ustanavljanja poslušnih novinarskih združenj in revij, spreminjanja medijske zakonodaje, naskokov na medijske hiše prek privatizacijskih špekulacij, ki se končujejo na sodiščih, čistk v nadzornih in programskih svetih in še bi lahko naštevali.

Najhujše v tej bolezenski ihti pa je spodkopavanje osnov demokracije. Nosilna prvina demokratičnega procesa je sistem zavor in ravnotežij, checks and balances. In prav s tem si je predsednik SDS že dve desetletji najbolj v laseh, pa naj gre za prisvajanje zaslug za slovensko državnost in osamosvojitev, za vsiljevanje večinskega parlamentarnega sistema, za vrivanje lastnih kadrov v izvršilne in pravosodne organe ali za demonstracije zoper slovensko pravosodje. Dvajseto stoletje s svojo zgodovino kriz in odrešenikov, ki so svoje privržence potegnili v krvave morije, bi moralo biti – tistim, ki so se pripravljeni učiti – zadostno svarilo pred ubiranjem poti, po katerih se hoče sprehajati predsednik SDS.

Najnovejši eksces je podlo dejanje. Vsega obsojanja ni vreden samo zaradi kriminalizacije predsedniku SDS nevšečnega novinarja z razsežnostmi, ki segajo tja do Guantanama, in tudi ne samo zaradi dodatne histerizacije že tako histeričnega ozračja okoli terorizma. Nič novega sicer. Pred dvema tisočletjema je bil Cicero (Rep 1.69) tisti, ki je opozarjal pred rušenjem sistema zavor in ravnotežij, »mešanega in uravnoteženega reda« kot temelja rimske republike, rekoč, da je to pot, na katerih vladarja zamenja samodržec, senat oligarhija (vladavina maloštevilnih), ljudstvo pa drhal in anarhija. Grobi eksces predsednika SDS je napad na demokratično osnovo slovenske državnosti in zato vreden vse obsodbe.