Ko absolutnih in dokončnih resnic ni več

Tale blog je moj prvi greh te vrste. Blogi, blogisti, blogistarji, blogizem in kar je še podobnega so v moji konservativni (dobesedno) paradigmi še vedno in najprej kolektivna e-psihoterapija. A kdo ni še nikoli grešil zoper lastna prepričanja?

Ko prebiram že objavljene PS-bloge, ne najdem rdeče niti – kot bi pisci govorili drug mimo drugega. Kje je prerekanje, kje razprava, kje kresanje idej in vse tisto, kar nam ponuja pojem dialoške družbe?

Če katera, potem bi morala biti Pozitivna Slovenija izrazito dialoška stranka. Že sam vstop v parlament ustvari v stranki nov, paralelni center odločanja. Toliko bolj velja to za vdor v vladno palačo, ki potegne za seboj tudi tisto, kar imenujem sindrom Klondika* – spopad za zlatonosne deleže. Notranji dialog je zato tisto, kar ohranja kohezijo stranke in njeno prodornost.

Razen tega dialoška atmosfera ponuja v časih, ko absolutnih in dokončnih resnic ni več, še eno dodano vrednost. Ko je propadala rimska republika in je Cicera od nasilne smrti ločil le še korak, je med štirimi filozofskimi šolami – peripatetiki, stoiki, epikurejci in Nova Akademija – največ priljubljenosti uživala prav zadnja. Časi so bili turbulentni, spremembe hitre in rešitve začasne. Nova Akademija je učila, da je na področju vednosti gotovost nedosegljiva in da je vse, kar lahko razmislek prinese, nenehno uravnovešanje rešitev, nenehna primerjava njihove verjetnosti in njihove ustreznosti. Novi Akademik ni bil suženjsko vdan nobenemu mnenju in prepričanju ter ju je bil pripravljen opustiti, če je vzniknilo karkoli, kar je lahko vplivalo na izračun verjetnosti, da se takšno mnenje in pogled najtesneje približata dejanskemu stanju.

Seveda je šlo za eklekticizem in relativizem in še kakšno slabo lastnost bi lahko našli. Kljub temu pa nas Nova Akademija opozarja na pomen strukturiranega dialoškega prostora ne samo v družbi nasploh, marveč tudi znotraj stranke.

Ali, če hočete, čisto po kmečko: več glav več ve. In glav z znanjem, izkušnjami in integriteto v PS, upam, ne manjka.

*Aljaska 1898 in zlata mrzlica