Jeseni so pred nami novi izzivi

15. julij, uradni pričetek parlamentarnih počitnic, je za nami. Ni naključje, da takrat večina poslancev pomisli na stvari, ki jih morajo vse leto postavljati ob stran. Spletna stran državnega zbora vse skrite načrte še malo zatre z informacijo: v skladu s poslovnikom državni zbor in delovna telesa med 15. julijem in 31. avgustom praviloma ne zasedajo.

Vendar to ni nič novega, tudi za nas, »nove obraze« ne. Tudi letos smo poslanci zasedanja končali še z dvema izrednima sejama po tem datumu, tako da so imeli nekateri najbolj dopusta željni nekaj težav, ker so se morali na te seje vračati že z dopusta.
Če so bile nujne ali ne, prepuščam v presojo vam!

Meni se zdi, da si vsaj prva, na temo TEŠ 6, ki jo je zahtevala poslanska skupina SDS, ni zaslužila kategorije nujne obravnave, saj so predlagatelji s svojimi priporočili po mojem mnenju skušali preusmeriti pozornost, predvsem pa odgovornost za lastne napake in napake vseh vlad od leta 2006 dalje na trenutno vlado, ki naj bi »zaustavila projekt«, ki pa je, na našo žalost, že v fazi, v kateri bi vsak korak nazaj pomenil še večji strošek za porabnike električne energije in davkoplačevalce.
Projekt je potrebno čimprej dokončati in iz načrtov izločiti vse nepotrebne stroške – to je naše mnenje, ki ni bilo izrečeno prvič.
Vztrajali smo tudi z zahtevo, da pristojni čim prej preverijo zakonitost vodenja projekta in individualno odgovornost.
Vemo, da je zaradi tega projekta celotna energetika dobila v javnosti negativen predznak, kar ni prav, saj je energetika ena redkih panog v državni lasti, ki v posameznih segmentih posluje odlično.
Na matičnem delovnem telesu, prav tako pa v državnem zboru, so razprave pretežno tekle po scenariju medsebojnega obtoževanja poslancev iz strank, ki so sodelovale v prejšnjih vladah, gradiva, ki so bila pripravljena za to sejo, pa niso omogočala odločanja o novih dejstvih.
Vlada se je na svoji seji v zvezi s problematiko izgradnje TEŠ 6 zavezala, da bo ponovno preverila možnosti za prihodnost, to pa bo storila s pomočjo neodvisne institucije. Sprejela je ustrezne sklepe ter si določila realne izvedbene roke.
Koalicijski poslanci smo s priporočili povzeli sklepe vlade in z njimi soglašali, predlagatelji seje pa so se, po posvetovanju pred glasovanjem, odločili za obstrukcijo, ki je povzročila nesklepčnost državnega zbora, tako da so bila priporočila koalicije izglasovana šele v četrtem glasovanju.

Olje na žerjavico te seje je prilila še podpredsednica Državnega zbora RS Romana Tomc, ki je po najavi obstrukcije odstranila kar nekaj kartic prijavljenih poslancev SDS in celo NSi, pri tem pa ji je pomagal tudi njen kolega poslanec Branko Grims.
Kaj je bil cilj njunega početja, ni jasno, je pa takšno dejanje skrajno neprimerno in ne sodi v državni zbor.
Je ponoven dokaz, da je pri nas politična kultura na psu.

Naslednja izredna seja je bila sklicana zaradi odločitve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o dveh zakonih: »srečkah in sodnih taksah«.
Seja je bila zaključena po ponovni predstavitvi stališč poslanskih skupin in glasovanju, ki zahteva absolutno večino, kar pa ob soglasju koalicije ne predstavlja težave.

Večji problem so ugibanja novinarjev in vzbujanje nezaupanja javnosti z napovedovanjem »vroče politične jeseni«, »preizkušnje koalicije«, »nove stranke v političnem prostoru« …
Pravzaprav to niso problemi.
In to ni tisto, kar nas mora skrbeti. Skrbeti nas mora, ker je Slovenija še vedno v resnih težavah. Finančnih.
Zaupanje v vlado je po odhodu JJ naraslo, trenutno pa zopet pada, kajti pretežni del javnosti ne more preslišati trditev, da so ukrepi vlade pravilni.
Mislim, da so samo nepriljubljeni, nekateri so začasni; vsaj upam, da bo tako.
Verjamem pa, da ljudje še vedno potrebujemo zelo malo, a nekaj vendarle potrebujemo. Potrebujemo dostojno življenje, prostor in družbo, potrebujemo poštenost, lepo besedo, spoštovanje, pravičnost in cilje, potrebujemo upanje in zaupanje.
Zavedamo se, da smo majhni v Evropi in svetu, zato so tudi naše težave – gledano od zunaj – majhne.
A ne pozabimo, da smo ljudje tudi kapital države, Slovenije. S tem mislim vse Slovenke in Slovence, tudi tiste, ki nismo iz Ljubljane. Vsi imamo svoje gredice, ki jih lahko izkoristimo ali pa zavržemo, vendar jih trenutno še imamo. Imamo tudi energijo, ki nas lahko iztrga iz recesije, in verjetno je to edina energija, ki je tega zmožna. Tudi pozitivna energija Pozitivne Slovenije.

Ne čakajmo na druge, zaupajmo vase.
31. avgusta bo konec parlamentarnih počitnic, sledila bo jesen, prišli bodo novi izzivi.