Lejla Hercegovac
BLOG | Lejla Hercegovac
Vitko razmišljanje v slovenskem zdravstvu ni utopija, je rešitev
21.09.2012
Vitko razmišljanje se začne, ko prepoznaš potrebe pacienta in jih ustrezno rešiš.

Že več let vemo, da je zdravstvo je v krizi in Slovenija potrebuje zdravstveno reformo, ki pa do danes še ni izpeljana. Postavlja se vprašanje, zakaj? Razlogov je več in vsi odgovori so na ministrstvu za zdravje ter v politiki in pri politikih.

Za 90 odstotkov težav v zdravstvu lahko mirno rečemo, da so sistemske. Sistem je tisti, ki je kriv za napake, ne posameznik. (Seveda, če se ne dokaže drugače.) Čas, denar, kakovost, zaloge, napake, dobra volja in varnost se ne izboljšajo s spremembo posameznika, ampak s spremembo zdravstvenega sistema, ki s pravimi koraki pokaže pot tudi posamezniku.

Zdravstvene ustanove non-stop in veliko denarja investirajo v različne projekte, ki so ali propadli ali so neučinkoviti ali pa niso dosegli pričakovanega. Glavni razlog neuspeha je pomanjkanje pravega procesa sprememb v zdravstvenem sistemu. Rešitev je v dobrem informacijskem sistemu, ki ga v Sloveniji nimamo.

Čas je, da začnemo nakopičene težave reševati. Kako?

Načela vitkega managementa v zdravstvu so znana že desetletja, posebej na Japonskem. Aplicirajo se na vse organizacije, ki želijo zmanjšati stroške, dvigniti kakovost, varnost in zadovoljstvo. Vitko razmišljanje se začne takrat, ko zdravnik vidi potrebe pacienta in mu ustreže vedno, ko ga potrebuje pomoč. Ključ je v organizaciji, v njenem namenu služiti bolniku, in je vodena tako, da služi tudi tistim, ki pomagajo pacientom. Če želimo v zdravstvu izvajati tako imenovana vitka načela, je potrebno ustvariti organizacijsko kulturo, ki se spozna na vitka razmišljanja. Predanost takemu razmišljanju se začne na samem vrhu, pri direktorjih, da pride do realizacije procesa, pa morajo biti v proces vključeni prav vsi zaposleni.

Lahko rečemo, da je vitko zdravstvo filozofija odprave balasta v zdravstvu. Balastne stvari so vsi koraki pri obdelavi pacienta, ki podaljšujejo dostop do pregleda, podaljšujejo čakalne dobe, povzročajo nepotrebno "potovanje" pacienta za naročanja, kar bi lahko uredili z uvedbo ustreznega informacijskega sistema, povzročajo nepotreben čas čakanja na izvide, ki morali biti narejeni takoj, potem nepotrebna administracija, nepotrebno čakanje na zdravstvene in nezdravstvene delavce ... Pacient ne sme čakati v vrsti, izgubljati čas na potovanju, čakati na izvide več dni, čakati administriranje za isto napotnico in drugo.

Lahko pa v veliki meri vplivamo na zmanjšanje stroškov za balastne, predvsem pa nepotrebne stvari in storitve. Za dosego tega cilja pa potrebujemo novo, vitko filozofijo razmišljanja, orodja in vaje za dosego vitkega zdravstva.

Ali drugače povedano, vse tisto, kar ne pripomore k boljšemu zdravljenju bolnika, je potrebno zmanjšati. Filozofijo načel in orodij za izboljšanje nege pacienta in znižanje stroškov za nego se da priučiti na seminarjih, ki zadnjih pet let potekajo po vsem svetu. Rezultati v pilotskih bolnišnicah so odlični. Tak primer je bolnišnica Michigan, ki ima odlične rezultate na področju kakovosti storitev, časa in finančnih sredstev. Najpomembneje pa je, da je kar 95 odstotkov bolnikov pregledano še isti dan.

Poglavitni vzroki za povečanje stroškov v zdravstvu so (1) zviševanje povprečne življenjske dobe in s tem povečanje finančnih sredstev za dolgotrajno terapijo in nego, (2) stroški zdravstvenega osebja, (3) stroški nabave zdravstvene opreme in obnavljanja zdravstvenih objektov - infrastruktura, (4) stroški zavarovanja, ki se ne bodo zmanjšali, ne glede na vrsto zavarovanja, (5) povečanje stroškov terapije - vse več je tumorjev in imunskih bolezni, ki zahtevajo dražjo terapijo. Na žalost na zmanjšanje finančnih sredstev zaradi zgoraj naštetih točk, v veliki meri ne moremo vplivati.

Pristopi in modeli implementacije v projektu, s katerim želimo izboljšati učinkovitost zdravstva so (1) začetno preverjanje sedanjega stanja in razporeditev procesnih pretokov (zavedati se moramo sedanjega dela, naučiti se moramo videti problem iz sistemskega zornega kota, predlagati rešitve za izboljšanje procesa in vedeti točno kaj kdo dela in koliko časa potrebuje za vsak korak), (2) specifikacija dela, ki je balast (v enoti skrajšati vse poti dela, tako da bolnik čim prej pride na pregled in ga opravi tako, da sta obe strani zadovoljni). Na primarnem nivoju je balast neizkoriščen delovni čas, čakanje na telefonski odziv, čakanje v vrsti, čakanje laboratorijskih izvidov, nenaročanje z napotnico po elektronski pošti, odsotnost pravih vprašalnikov pred pregledi v ambulantah, s kateri bi skrajšali pregled in ga naredili bolj kvalitetnega ... (3) zbiranje idej za izboljšavo in meritve začetnih pokazateljev specifikacijskih poti v zdravstvu, saj najboljše predloge za izboljšavo delovnega procesa dajo prav zadovoljni, izobraženi in motivirani delavci. (4) implementacija izboljšav, ko se ideje za izboljšanje kakovosti, učinkovitejše izrabe časa in denarja začnejo z spremenjeno filozofijo razumevanja sistemskega procesa uporabljati in testirati, (5) kvantitativna valorizacija (denarno ovrednotenje), (6) konsolidacija vseh izboljšav skozi monitoring povratnih informacij, ko se zbirajo vse dobre izboljšave in meri zadovoljstvo bolnikov in medicinskega osebja ter trajno vgrajuje v sistem dela.

V Sloveniji nimamo urejenega enotnega povezovalnega informacijskega sistema, nimamo pravih normativov, nimamo vzpostavljene ustrezne mreže na primarnem nivoju, nimamo urejene organizacije bolnišnic, vodstveni kader se izbira na podlagi politične pripadnosti in ne strokovnih referencah, nimamo ustrezne zakonske ureditve terciarnega nivoja ... nimamo filozofije vitkega zdravstva. Reforma pa čaka in čaka ...

Izvajalci zdravstvenih storitev so nezadovoljni, utrujeni in razmišljajo o selitvi v tujino. Pacienti so nezadovoljni, čakalne dobe so predolge, ne morejo izkoristiti vseh pravic in ne prevzemajo ustrezne odgovornosti za lastno zdravje in posledično do samega zdravljenja. Krog, v katerem se vrtimo, je zaprt, zato je za izboljšave potreben oster rez.

Epilog: zdravstvena reforma je nujna, enotni informacijski sistem je nujen, ureditev primarnega nivoja je nujna! Bo minister za zdravje oziroma ministrstvo končno začelo odpravljati nakopičene težave v slovenskem zdravstvu?!
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je