Stanko Stepišnik
BLOG | Stanko Stepišnik
Slovenija potrebuje DELO
26.10.2012
Proračunu Slovenije za leti 2013 in 2014, ki ga je pripravila vlada in sedaj čaka na obravnavo v državnem zboru, je za državljanke in državljane slaba novica, ker ne odraža gospodarske rasti.

Pozitivna Slovenija je vlado pred obravnavo predloga državnega proračuna za leti 2013 in 2014 pozvala, da naj pretehta svoje odločitve in tudi - kar je pomembno - ustvari podlago za dialog s socialnimi partnerji. Žal vlada predloga PS ni upoštevala. Je pa predloga državnih proračunov posredovana Državnemu zbor brez dialoga, še več, proračuna posegata v že sklenjene dogovore s socialnimi partnerji.

Če tu zaostrimo retoriko, lahko rečemo, da sta državna proračuna za leto 2013 in 2014 nelegitimna in nerealna.

Zakaj? Naj spomnimo: vlada se je s socialnimi partnerji ob sprejemu zloglasnega ZUJF-a maja letos dogovorila, da nadaljnjih drastičnih posegov v plače in sistem javnih uslužbencev ne bo. Še huje pa je, da je vlada takrat socialne partnerje zavajala z navajanjem odstotka znižanja mase plač.

Vse kaže, da ima vlada Janeza Janše namen "dobro" poseči v plače zaposlenih in odpuščati, namesto, da bi povečala učinkovitost javne in državne uprave, ki bi pripomogla k večji gospodarski rasti.

Odpuščanje ima posledice, pomeni zniževanja standardov in programov in s tem okrnjeno kakovost izvajanja javnih storitev (šole, bolnišnice, domovi za ostarele, vrtci, sodišča ...).

Naj opozorim tu na samo eno nedoslednost pripravljenega predloga proračuna za leto 2013 in 2014, in sicer so v proračunu poleg znižanja sredstev za plače v javnem sektorju predvidena tudi nižja sredstva za socialne transferje in nadomestila za brezposelnost. To pomeni, da sta proračuna načrtovana na nerealnih osnovah, saj ne predvidevata odpuščanja v javnem sektorju in poslabšanja ekonomskega stanja v državi in dodatnega naraščanja brezposelnih, zaradi česar bo za te namene potrebno več sredstev, ne manj.

Upam, da se vlada zaveda, da je socialni dialog pod vprašajem, njegov konec pa pomeni konflikt. Kar pomeni, da so s tem ogrožene tudi strukturne reforme, pokojninska in reforma trga dela. V nasprotnem primeru je moč pričakovati prekinitev pogajanj, zaostrovanje konflikta in stavke.

Tudi v Pozitivni Sloveniji se zavzemamo za učinkovito, kakovostno in cenejšo ter do uporabnikov prijazno državo. Pri čemer ugotavljamo, da je bolj kot število zaposlenih v javnem sektorju pomembna njihova organiziranost, učinkovitost in višina stroškov dela. Zagovarjamo t.i. mehki pristop, ki naj temelji na naravnem odlivu za skupaj do 2% na letni ravni, kar pomeni, da se tistih, ki gredo v pokoj ne nadomešča.

Prav tako smo prepričani, da Slovenija potrebuje velike infrastrukturne projekte kot so tretjo razvojno os (hitra cesta in povezava Koroške z Belo krajino), drugi pomol Luke Koper, drugi tir železnice Sežana Divača ... in nova delovna mesta.

Slovenija potrebuje optimizem in pozitivizem. Ne zasuk na slabše, kot ga predstavlja sedanja vlada, ampak na bolje. Slovenija potrebuje DELO.

Slovenija potrebuje vlado, ki bo pripomogla k pozitivni gospodarski rasti, k zaupanju v pravno in socialno državo ter blaginjo ljudi, na temeljih vrednot medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, zaupanja, dogovarjanja ter poštenega dela.
Moji blogi
Stanko Stepišnik
Stanko Stepišnik
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je