Janja Klasinc
BLOG | Janja Klasinc
Sistematično ubijanje znanja
05.11.2012
Konec oktobra sta gospodarski minister Radovan Žerjav in direktor JAPTI-ja Igor Plestenjak javnosti predstavila interes tujih vlagateljev za investicije v Sloveniji. Povedala sta, da bo 15 projektov, ki je izpolnjevalo vse razpisne pogoje, ustvarilo v naslednjih treh letih 507 novih delovnih mest. Minister je povedal, da tujina ni ravno zadovoljna z vsemi pogoji gospodarjenja v Sloveniji, da pa predvsem zelo ceni naše znanje in inovativnost. Po tej izjavi sodeč bi lahko sklepali, da se tudi celotna Janševa vlada zaveda pomena znanja kot slovenske komparativne prednosti na svetovnem trgu. A vsa njena dejanja, od dne, ko je prevzela oblast, kažejo drugače.

Proti komu se je najprej obrnila vlada? Ali proti tajkunom in tistim posameznikom, ki so si v zadnjih desetih letih nagrabili ogromno kapitala s pomočjo svojih političnih spreg in na račun delavcev, ki so jih večinoma pahnili z delovnih mest na cesto? Tiste, ki so s svojimi finančnimi mahinacijami zrušili paradne konje slovenske industrije? NE! Najprej so napadli učitelje in profesorje, znanstvenike in šolajočo mladino. Prve in druge z velikim znižanjem financiranja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter nižanjem plač, mladino pa z skoraj polovičnim nižanjem socialnih transferjev in z zmanjševanjem možnosti za zaposlitev mladih izobražencev.

Torej, vse vladno govorjenje o pomenu znanja, ki naj bi ga v naši družbi posvečala ravno ta vlada, je zgolj demagogija. V intervjuju za časnik Finance je minister Turk med drugim dejal: »Potrebujemo državo, katere gospodarstvo zmaguje v nišah, kjer je vgrajenega veliko znanja, ustvarjalnosti ter inovativnosti. V teh nišah bi morali biti najboljši na svetu in imeti lastne blagovne znamke. Tu so visoka dodana vrednost, visoke plače in varna delovna mesta. Izboljšani visokošolski in univerzitetni sistem ter znanstveni podsistem lahko k temu veliko prispevajo.« To je bilo aprila 2012. In kaj je storil po tem? Najprej je z rebalansom letošnjega proračuna in z uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov odškrnil javnim univerzam skoraj 20 milijonov evrov, v predlogu proračuna za leti 2013 in 2014 pa vlada zmanjšuje denar za visoko šolstvo še za 45 milijonov evrov!


Že v znanem pismu rektorjev javnih univerz je prvopodpisani prof. dr. Stane Pejovnik, rektor ljubljanske univerze, jasno povedal: »Univerza je pripravljena sprejeti odgovornost, ki jo narekuje javnofinančna situacija in v primeru zniževanja plač javnim uslužbencem, deliti usodo le teh. Vendar pa ne moremo sprejeti odgovornosti, da ne izpolnjujemo ponudbe izobraževanja in tudi zakonskih zahtev ter s tem ne izvajamo poslanstva, za katerega smo ustanovljeni: ponuditi študentom kvalitetne, evropsko primerljive študijske programe na vseh stopnjah.« A zanimivo, v tej državi se – kljub krizi – še vedno najde denar za financiranje zasebnih fakultet!


Kje ste že videli, da nekaj, kar je zasebno, financira država?!? V Sloveniji, seveda!
Tam, kjer je treba z državnim denarjem in javnimi poslopji pomagati svojim prijateljem, ki odpirajo nove zasebne fakultete in univerze in v njih tudi dobro služijo - s pomočjo davkoplačevalcev!

A vendar ne gre spregledati rdeče niti, ki se vije pri vseh vidikih varčevanja. To je strogo ideološka in politična nit. Resda ni v resnici rdeča, ampak predvsem bela ali črna. Ko jemljejo ljudem, ne jemljejo vsem enako. Jemljejo tistim, ki imajo manj, tistim, ki imajo več pa se menda »ne splača«. Ko jemljejo upokojencem, spet ne jemljejo tistim, ki imajo več ali pa vsem, ampak jemljejo samo borcem NOB, internirancem 2. svetovne vojne, skratka – borcem proti fašizmu, za katere ni res, da imajo najvišje pokojnine. Ko jemljejo izobraževanju, jemljejo največ tistim, ki se šolajo ali pa izobražujejo na najvišjih stopnjah in seveda, jemljejo znanosti. Skratka tistim, ki so sposobni analitične kritike vladno vodenega uničevanja države. Najbolje je to označil Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Štefan, ki je ob robu okrogle mize Črni petek slovenske znanosti dejal: »Mislim, da je vsakemu razumniku jasno, da je nekaj narobe, če kmet zaradi nekih drugih težav nima več denarja in začne varčevati pri semenih.« Ali smo morda videli, da bi slovenska desna koalicija skušala reorganizirati javno upravo in npr. vsaj razpoloviti število malih občin, za katere v tej državi porabimo mnogo več denarja kot pa za izobraževanje strokovnjakov?

Številke v super zakonu ZUJF, v rebalansu letošnjega in novem proračunu za leti 2012 in 2013 jasno kažejo, da misli ta vlada sistematično uničiti pamet in znanje v tej državi, denar pa namenjati samo še za (pod)povprečnost.

Neuke izvrševalce vladnih ukazov je namreč lažje voditi in še lažje (raz)prodati

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je