Črt Poglajen
BLOG | Črt Poglajen
Potrebno je stopiti na plin, ne na zavoro
16.11.2012
V intervjuju s profesorjem Noamom Chomskym, ki ga je objavila RTV Slovenija v oddaji Globus (13.11.) so bili izpostavljeni ključni družbeni problemi, s katerimi se trenutno soočamo. Kot mislec, ki živi in dela v Združenih državah Amerike, ima Chomsky mnogo objektivnejši pogled na izzive, s katerimi se srečuje Evropa.


V intervjuju so bili posebno zanimivi trije poudarki. Prvič, da so pravice ljudi pridobljene, ne dodeljene, drugič, da je rešitev, ki jo ponuja neoliberalizem za izhod iz recesije slaba in tretjič, da je tako imenovani "doom cycle princip" na področju bančništva in investicij recept, ki povečuje nadaljne razslojevanje in segregacijo družbe.

Chomsky je socialno državo označil kot ključni vsebinski presežek Evrope oziroma kot doprinos, ki ga je Evropa v drugi polovici dvajsetega stoletja dala svetu. Javno šolstvo, javno zdravstvo in sorazmerno široka socialna pomoč, ki jo socialna država omogoča, je koristila tako gospodarstvu kot državam, v največji meri pa je koristila ljudem. Dvignila je kvaliteto življenja, z njo pa tudi učinkovitost in produktivnost.

Z vznikom gospodarske krize, ki so jo povzročile preveč tvegane naložbe finančnih trgov, je paradoksalno vzniknil tudi neoliberalizem. Sistem, ki najkrčevitejše reze dela pri ljudeh, z odprodajo državne lastnine in pospešenim zmanjševanjem javnega sektorja pa državo umika iz družbenih odnosov. Zavestno ruši to, kar so najbolj propulzivni intelektualci v Evropi in Ameriki označili kot temeljni civilizacijski dosežek stare celine. S tem pa se utira pot novi družbeni prerazporeditvi in prenosu kapitala iz lastništva širokega sloja ljudi v lastništvo elit. Ustvarjajo se pogoji, v katerih delo je, mladi izobraženi kadri so, ni pa služb in solidno zastavljenih projektov, ki bi lahko delo povezali z delavci. Chomsky opozarja celo na to, da lahko neoliberalni sistem, ki ga vodi tudi naša vlada, ustvari koncept takoimenovane "izgubljene generacije", se pravi generacije mladih, ki kljub izobrazbi in volji do dela, priložnosti ne bodo dobili v času, ko bi se še lahko uveljavili kot družbeno aktiven subjekt.

Rešitev, ki jo ponuja Chomsky je jasna: v času krize "stopiti na plin, ne na zavoro". Koncentracija na radikalno in v mnogočem brezkompromisno varčevanje je pomembna pri grožnji hiperinflacije, v sorazmerno stabilnem sistemu pa je potrebno fokus prenesti na ustvarjanje novih delovnih mest. Potrebno je vzpodbuditi gospodarstvo, ob tem pa ljudem pokazati, kje je jedro problema in tako s skupnimi močmi najti pot iz položaja, v katerem se nahajamo.

Ob povedanem je jasno, da bi aktualna vlada morala svoj fokus, z njim pa tudi večji del svoje energije, prenesti na dve področji. Na strukturne spremembe in na izpeljavo poglavitnih infrastrukturnih projektov, ki bi sočasno angažirali obstoječe gospodarstvo in ustvarili okolje za razvoj novega. Zategovanje pasu in spodjedanje socialne države namreč ne deluje slabo samo na socialno stanje ljudi, ampak na kapaciteto gospodarstva kot takega.
Moji blogi
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je