Barbara Žgajner
BLOG | Barbara Žgajner
Ženske s(m)o soustvarile zgodovino. Prihodnost je ženskega spola.
08.03.2013
Einsteinova splošna teorija relativnosti je izjemno uporabna, tudi pri razumevanju oblikovanja osnovnih družbenih konceptov. Vrednot. Vse je relativno, celo pravice, za katere se zdi, da so evolucijska pridobitev in civilizacijsko pravilo.


A razvojno obzorje je postalo tarča brezkompromisnega stremenja za dobičkom in četudi si danes težko predstavljamo, da ženske nimamo od nekdaj volilne pravice, pravice do izobraževanja ali pravice do sodelovanja v javnem življenju, po drugi strani potihoma pristajamo na evropsko dogmo enakosti, na navidezno enakopravnost, na katero smo celo ponosne. Z novima delovnopravno in pokojninsko zakonodajo smo, tudi zaradi zahtev Evrope, izenačili pravice žensk z moškimi; ker so bile prve v preteklosti »preveč« privilegirane, bodo zdaj najbolj občutile protikrizne ukrepe. Simboliko vlečemo dalje. Država je zarezala v nadomestila za nego in varstvo otroka. In podatek, da so med socialno najbolj ogroženimi ravno enostarševske družine z ženskami, je na mestu.

Naj bo zgodovina opozorilo. Z nastopom krize v 30. letih 20. stoletja so bile ženske prve žrtve zaostrenih gospodarskih razmer. Konec zaposlovanja za ženske v javni upravi, odpuščanje v državni upravi (navkljub zakonu, po katerem so bili ženske in moški enakopravni), ukinitev vpisa na učiteljišča, zaposlovanje žensk na črno, za manjšo plačo, ipd.

Vem, v silnem hotenju in želji po gospodarski rasti zanemarjamo človeka. Izguba je vedno večplastna, posledice daljnosežne. Vendar bi bilo napak, če bi tako pomemben dan obeležili s kritiko svetovnega pohoda neoliberalističnih idej.

Slovenija se je v marsikaterem pogledu znašla v »zgodovinskem času«. Morda na razpotju ali v trenutku preobrazbe, ko se izrisuje podoba možnosti drugačne družbe. Verjamem, da s trezno presojo lahko postavimo relativnostne okvire za dobro počutje, ne da bi pri tem relativizirali že pridobljene pravice: s SO-delovanjem in SO-ustvarjanjem.


Ženske s(m)o tudi v preteklosti soustvarjale zgodovino in prihodnost je ženskega spola.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je