ad
Pozitivna akademija

Črt Poglajen
Črt Poglajen
vodja Pozitivne akademije

Pozitivna Akademija združuje praktična znanja in v diskurzu sooča razlikujoča se stališča. Skrbi za pridobitev vseh tistih veščin, ki jih članice in člani Pozitivne Slovenije na različnih strankarskih pozicijah potrebujejo, da bi delo opravljali dobro in da bi okolja, v katerih delujejo, razumeli celostno.

Ob tem akademija organizira tudi okrogle mize in soočenja mnenj; stroke na eni in zainteresiranih javnosti na drugi strani. Vodja Pozitivne Akademije je Črt Poglajen.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je