Živimo skupaj in spoštujmo različnost.

Razvoj pomeni vključevanje mladih, ki v iskanje novih rešitev vlagajo svojo energijo. Kakor tudi starejših, ki za skupni napredek družbe prispevajo predvsem svoje bogate delovne in življenjske izkušnje. 

NAJBOLJ BRANE NOVICE

 

 

Naš program je realen in za njim trdno stojimo.

Program Pozitivne Slovenije je razvojno ciljno naravnan. Za t.i. alternativni razvojni model smo določili osnovne parametre:

  • gospodarske uspešnosti, ki bo temeljila na višji vrednosti delovne sile,
  • sodobne socialne države in
  • družbene odgovornosti kot temelja participativne družbe.

Družbena odgovornost

Razsežnost in struktura sedanje krize sta pokazali, da se je ne da rešiti zgolj s tehnološkimi inovacijami, temveč so enako pomembne inovacije vrednot, kulture, etike in norm, ki bodo skladne z odprtostjo in sodelovanjem v sodobnem ustvarjanju nove vrednosti.

Socialna država

Socialna država z dinamičnim ravnovesjem med zasebnim in javnim je pogoj demokratične soudeležbe državljanov. Temelji na ideji socialne pravičnosti, ki jo najasneje povzema načelo enakih razvojnih možnosti: vsak posameznik ali posameznica mora imeti enake možnosti za svoj razvoj.

Gospodarstvo

Uspešno gospodarstvo je pomemben cilj družbenega delovanja.  Od nje je odvisna raven delovanja socialne države, pa tudi vključevalnost in odprtost družbe.